INDEX HERE

19.1.2023 start 14:00 v Praze GMT+0 Toto je čas přerodu staré justice. Jako Starý Zákon v Bibly, tak my bereme odpovědnost za své životy v tomto morálním bordelu. Náš kongres vzívající U.S. ke službě našim ideám o čistém životě v právu, tak jak chcem. Od nynějška naše nejvyšší fašistická organizace -777- přebírá zodpovědnost za život republik (znovuzrození národů) E.U.! V U.S. buďte v pohodě.
20.1.2023 15:50 GMT+0 V tomto čase byl ukřižováno UK-čko v E.U. V U.S. buďte v pohodě.
20.1.2023 17:16 GMT+0 V tomto čase byl ukřižován Aerohosting s.r.o. prostě jako addict internetové výroby s předpokládanou vzpourou webů. V U.S. buďte v pohodě.
20.1.2023 22:22 GMT+0 Nyní bylo ukončeno slavné Honění TV. Mat na všech počítačových šachovnicích mým programem AnAlphaBET probíhající z mé Bonnské laboratoře. OpenG s námi - 1stONprossesor. V U.S. buďte v pohodě.
21.1.2023 00:00 GMT+0 Připomeňme si principy fašismu: (nebo neo-fašismu, jestli chcete)
§1. - Obyvatel nemůže být sám!
§2. - Družka je dobrá!
§3. - Špatno je velice silné!
§4. - Temnota odchází se světlem!
§5. - Umírání je dost normální! ;o)
V U.S. buďte v pohodě.
29.1.2023 13:01 - 14:28 GMT+0 Nyní přistálo na našem účtu $2.824.495.574.112.003 z nepřístupného bohatství starých fašistů, které bylo nepřístupno právem a bankou. ;o)
Thankx to Anounymus with 1stONprossesor's "equipment".
V U.S. buďte v pohodě.
6.2.2023 16:27 GMT+0 V minulosti přišli do našeho vesmíru Atreidi a chtěli nám vládnout filmovými kamerami. Veškerý jejich ekvipment byl vybaven asijskými bombami dovnitř. Teď to mají - teď mají čisto v hlavě! V U.S. buďte v pohodě.
English version
Zpátky.